Het Nieuwe Draaien

Samenvatting Green Deal 203

In de grond-, weg- en waterbouw, de bouw en de agrarische sector worden grote hoeveelheden brandstof verbruikt door mobiele werktuigen. De werktuigen zijn goed voor 8% van de totale Nederlandse CO2- verkeersuitstoot, 12% van de NOx-uitstoot en 8% van de fijnstofemissie. Partijen die de Green Deal Het Nieuwe Draaien (HND) ondertekenden willen deze uitstoot met 10% beperken.

Om dat te realiseren ontplooien zij acties op een aantal terreinen. Gedragsverandering van chauffeurs/machinisten is een van de manieren waardoor het brandstofverbruik kan dalen. Daarnaast moet er een positieve impuls komen van aanbestedende partijen om energiezuinig werken te bevorderen.

Maar ook is er aandacht voor:

  • aanleren van energiezuinig gebruik in opleidingen
  • inzetten van biobrandstoffen
  • het inzetten van schoner en beter onderhouden materieel
  • op Europese schaal wordt aandacht gevraagd voor energiezuinigere werktuigen.

De partijen kiezen voor een praktische insteek van de Green Deal; er worden tien voorbeeldprojecten geïnitieerd die meer inzicht geven over het verbruik van groot materieel en potentiële besparingen én de wijze waarop gedrag van gebruikers positief te beïnvloeden is.

Beoogd resultaat

Partijen willen gedurende de looptijd van de Green Deal:

  • de gemiddelde CO2-uitstoot reduceren met 10%;
  • de NOx-emissie met 15% beperken
  • de uitstoot van fijnstof door mobiele werktuigen in de bouw en landbouw verminderen

Website

Website van Green Deal Het nieuwe draaien

Downloads