Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Het Nieuwe Draaien

Samenvatting Green Deal 203

In de grond-, weg- en waterbouw, de bouw en de agrarische sector worden grote hoeveelheden brandstof verbruikt door mobiele werktuigen. De werktuigen zijn goed voor 8% van de totale Nederlandse CO2- verkeersuitstoot, 12% van de NOx-uitstoot en 8% van de fijnstofemissie. Partijen die de Green Deal Het Nieuwe Draaien (HND) ondertekenden willen deze uitstoot met 10% beperken.

Om dat te realiseren ontplooien zij acties op een aantal terreinen. Gedragsverandering van chauffeurs/machinisten is een van de manieren waardoor het brandstofverbruik kan dalen. Daarnaast moet er een positieve impuls komen van aanbestedende partijen om energiezuinig werken te bevorderen.

Maar ook is er aandacht voor:

  • aanleren van energiezuinig gebruik in opleidingen
  • inzetten van biobrandstoffen
  • het inzetten van schoner en beter onderhouden materieel
  • op Europese schaal wordt aandacht gevraagd voor energiezuinigere werktuigen.

De partijen kiezen voor een praktische insteek van de Green Deal; er worden tien voorbeeldprojecten geïnitieerd die meer inzicht geven over het verbruik van groot materieel en potentiële besparingen én de wijze waarop gedrag van gebruikers positief te beïnvloeden is.

Resultaat

Partijen wilden gedurende de looptijd van de Green Deal de volgende doelen bereiken:

•    de gemiddelde CO2-uitstoot reduceren met 10%;

•    de NOx-emissie met 15% beperken;

•    de uitstoot van fijnstof door mobiele werktuigen in de bouw en landbouw verminderen.

Het bleek niet eenvoudig om deze resultaten te monitoren en te berekenen. Er is daarom in kaart gebracht welke maatregelen kansrijk zijn, die veel reductiepotentieel hebben en goed toepasbaar zijn. Lees meer over de resultaten in het eindrapport.

 

Website

Website van Green Deal Het nieuwe draaien

Lees in het nieuwsbericht 'Minder uitstoot van machines in de bouw dankzij Het Nieuwe Draaien' meer over de afronding (september 2020).

Downloads