Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

NRK Substitutie Gevaarlijke Stoffen

Samenvatting Green Deal 119

Het doel van deze Green Deal is de realisatie van een proefproject voor substitutie van gevaarlijke chemische stoffen door veilige biobased stoffen. Versnelde substitutie van gevaarlijke stoffen is wenselijk voor werknemers en burgers en dus ook voor afnemers in de marktketen die hun productie willen vergroenen. In dit project zullen gebruikersgroepen van bedrijven samenwerken met kennisinstellingen om kansen voor substitutie te ontwikkelen. De Rijksoverheid is wetgever voor gevaarlijke stoffen en bevordert substitutie. Het is belangrijk dat de overheid de kennis die voortkomt uit dit project meeneemt bij het beleid gericht op duurzaam inkopen.

Beoogd resultaat

Gevaarlijke stoffen moeten worden uitgefaseerd en worden vervangen door biobased alternatieven. Biobased stoffen hebben een lagere Gross Energy Requirement en kunnen op termijn energiebesparend en kostenbesparend zijn. Daarnaast hebben koplopers in substitutie een voorsprong op de markt, bij afnemers die ook hun beleid vergroenen.

Website

Federatie NRK

Downloads