Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Nuttige Toepassing Resthout

Samenvatting

De emballage- en palletindustrie wil duurzaam omgaan met de grondstof hout en bekijkt de mogelijkheden om het cascade-model toe te passen. Dit model is in Nederland beter bekend als de Ladder van Lansink, opgebouwd uit: product, producthergebruik (inclusief reparatie), materiaalhergebruik (geperste palletklossen, spaanplaatmateriaal) en hoogwaardige energieterugwinning. De emballage- en palletindustrie gebruikt bijvoorbeeld gecertificeerd hout. De industrie verbruikt veel energie om met name de drooginstallaties voor pallets en houten verpakkingen van warmte te voorzien. Vervanging van gas door schoon resthout (uit eigen bedrijf ) is een optie die voordelen biedt:

  • Vervanging van gas als fossiele grondstof door hout levert een CO2-voordeel op.
  • Verwerking van restmateriaal op de eigen locatie voorkomt onnodige transportkosten.
  • De inzet van hout is bedrijfseconomisch gunstig ten opzichte van gas. Een gemiddelde productielocatie verbruikt 100.000 tot 200.000 m3 gas op jaarbasis.
  • Impuls voor renewable energy sources. Het verbranden van hout is een CO2-neutrale kringloop.

De partijen zijn ervan overtuigd dat proactief inspelen op het thema duurzaamheid een conditio sine quo non is voor de continuïteit van de branche en sector.

Beoogde resultaten

Het doel van de Green Deal is 2 belemmeringen weg te nemen die de markt heeft benoemd om resthout in te zetten voor energieopwekking. De emballage- en palletindustrie gebruikt daardoor substantieel meer resthout in plaats van gas in verbrandingsinstallaties voor haar droogprocessen.

Downloads