Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Ontwikkeling Decentrale Duurzame Warmte- en Koudetechnieken

Samenvatting Green Deal 224

Doel

a. door een gekwalificeerde onderwijs- en opleidingsinfrastructuur in Nederland op te zetten voor decentrale duurzame technieken en zowel het aantal als het competentieniveau van gekwalificeerde installatiemedewerkers te verhogen.

b. Partijen richten hun samenwerking allereerst op een gedegen opleidingsprogramma en kennisinfrastructuur voor duurzame warmte- en koudetechnieken in de gebouwde omgeving en zetten zich in:

1. om samenhangende leer- en kwaliteitslijnen voor decentrale warmte- en koudetechnieken in te richten zodat installateurs kundig kunnen adviseren en installeren

2. om de acceptatie van decentrale duurzame technieken binnen de installatiesector te stimuleren

3. voor een goede borging van de kwaliteit van duurzame installaties.

Beoogde resultaten

a. Partijen spannen zich in om in 2018 750 extra medewerkers binnen de installatiesector succesvol te laten deelnemen aan het opleidingsprogramma dat in het kader van deze Green Deal wordt opgezet zodat daarmee de kennisbasis voor warmtepomptechnieken wordt vergroot.

b. Binnen de looptijd van de Green Deal zullen uiteindelijk 6000 extra gekwalificeerde medewerkers binnen de installatiesector voor warmtepomptechnieken opgeleid zijn.

c. De overige decentrale duurzame warmte- en koudetechnieken (zoals zonneboilers, vaste biogebaseerde brandstofsystemen) worden gedurende de looptijd van de Green Deal op dezelfde wijze onderdeel van de door Partijen te ontwikkelen onderwijs- en opleidingsstructuur.

Downloads