Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Provincie Overijssel

Samenvatting

Zes projecten die bijdragen aan verdere verduurzaming van Overijssel:

  • De provincie gaat een fonds inrichten (omvang tweehonderdenvijtig miljoen euro) dat in 2012 van start gaat, na instemming van Provinciale Staten. Met dit fonds wordt ondersteuning geboden aan het bedrijfsleven voor de financiering van projecten op het gebied van duurzame energie en energiebesparing;
  • Realisatie van restwarmtenetten (warmtelevering vanuit de industrie aan voetbalclub FC Twente en mogelijke uitbreiding naar de omgeving);
  • Twee projecten die gericht zijn op het verbeteren van het energiegebruik van bedrijven en 10.000 bestaande woningen;
  • Bedrijven Biorights en VOF Biobrandstoffen gaan met een innovatietechniek uit biomassa (vooral bermgras) twintig m3 biogas per jaar produceren;
  • Uitbreiding van aardwarmtegebied Koekoekspolder in Kampen.

Beoogde resultaten

  • De inzet van een provinciaal fonds leidt naar verwachting tot investeringen vanuit het bedrijfsleven die geschat worden op een tot anderhalf miljard euro;
  • Uit biomassa (vooral bermgras) zal twintig miljoen m3 biogas per jaar worden geproduceerd;
  • Uitbreiding aardwarmtegebied, dat een besparing van vijf miljoen m3 aardgas/jaar kan opleveren;
  • Het realiseren van energiebesparingsmaatregelen bij bedrijven en 10.000 bestaande woningen in de komende jaren. Dit levert ook extra werkgelegenheid op.

Downloads