Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Verduurzaming nuttige toepassing AEC-bodemassen

Samenvatting

Bodemassen zijn het residu bij de verbranding van afval in een afvalenergiecentrale (AEC). Daar zitten nog verontreinigende stoffen in, zoals zware metalen en zouten. Deze bodemassen mogen alleen worden toegepast als secundair bouwmateriaal wanneer het risico op uitloging naar bodem en grondwater wordt voorkomen. Dit is voor het milieu onwenselijk. Bovendien is de markt voor dit soort bouwmateriaal aan het ‘opdrogen’, met name omdat Rijkswaterstaat heeft besloten een beperking op te leggen aan het gebruik ervan. Het antwoord van de afvalenergiecentrales is om de bodemassen te bewerken of op te werken tot een bouwstof die als primair materiaal kan worden toegepast. Hierdoor zijn aanvullende voorzieningen niet meer nodig en is het een prima alternatief voor primaire bouwstoffen, zoals zand. Het doel van de Green Deal is verontreinigd herbruikbaar materiaal op te werken, zodat het als vrij toepasbare bouwstof kan worden ingezet. De Green Deal bestaat uit de volgende trajecten:

  • Verontreinigende bouwstoffen worden geleidelijk aan definitief afgeschaft. Dit draagt bij aan een verminderd gebruik van natuurlijke primaire hulpbronnen.
  • Metalen uit bodemassen worden teruggewonnen. Dit is van belang vanwege de toenemende schaarste van grondstoffen.
  • Producenten van bodemassen (de AEC’s) nemen meer verantwoordelijkheid bij het toepassen van hun producten (producentenverantwoordelijkheid in de keten en niet alleen ‘garantie tot de deur’).

Beoogde resultaten

  • In 2017 is de helft van alle jaarlijks geproduceerde bodemassen bewerkt of opgewerkt en in 2020 100%, indien technisch mogelijk.
  • In 2017 wordt 75% van de aanwezige non-ferrometalen teruggewonnen uit bodemassen (fractie > 6 mm).
  • In 2012 ligt er een concrete uitwerking van de producentenverantwoordelijkheid voor toepassing van nog verontreinigde bodemassen bij infrastructuurprojecten.
  • Vanaf 2013 eist Rijkswaterstaat dat AEC’s deze verantwoordelijkheid in de praktijk toepassen.

Reden van verlenging

De afspraken in deze Green Deal lopen tot 2020 (wanneer de overheid de regelgeving aanpast). Marktpartijen zijn nu aan het investeren om in 2020 klaar te zijn voor de aangepaste regelgeving.

Website

https://www.verenigingafvalbedrijven.nl/nieuws/nieuwsbericht/een-miljoen-ton-schoon-aec-granulaat-te-koop/categorie/grondstoffen.html

Downloads