Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Zero Emission Stadslogistiek

Samenvatting Green Deal 173

Partijen van de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek willen dat in 2025 de stadskernen emissievrij worden beleverd. Daarmee lopen partijen vooruit op de Europese wetgeving die stelt dat in 2050 alleen emissievrije voertuigen de stad in mogen. Doel is de emissie van CO2, NOx en fijnstof als gevolg van stadslogistiek te reduceren tot nul. Daarnaast willen partijen het geluid te beperken.

Via Living Labs (regionale pilots) kijkt men waar ‘Zero Emission’ levering mogelijk is én wat er nodig is om dat mogelijk te maken. Er worden diverse routes bewandeld. Verbeteren van de voertuigtechnologie, de benutting en belading van vrachtauto’s en het starten van innovatieve logistieke trajecten, zijn een aantal voorbeelden. In 2020 zullen partijen de eerste resultaten en bevindingen van de Living Labs presenteren. De resultaten toetsen zij op technische, economische, juridische, veiligheids- en handhavingsaspecten. De resultaten vormen de basis voor een advies over de haalbaarheid en brede toepassing van Zero Emission Stadslogistiek. In de film hieronder wordt u in vier minuten geïnformeerd over Green Deal Zero Emission Stadslogistiek.

Website

greendealzes

Alle deelnemende partijen

Downloads