Energiewinning uit water heeft veel potentie

Oppervlaktewater
Nieuws |

Bij de verduurzaming van de warmtevraag van woningen wordt aquathermie niet vanzelfsprekend als oplossing ingezet, terwijl het in potentie in een grote behoefte kan voorzien. Deltares en CE Delft berekenden dat er 150 petajoule aan thermische energie per jaar gewonnen kan worden uit oppervlaktewater. Dat is ruim 40 procent van de totale toekomstige warmtevraag in de gebouwde omgeving. Om meer kennis en praktijkervaring over dit onderwerp te vergaren en te delen, werd op 14 mei de Green Deal Aquathermie ondertekend.

Een van de partijen die ervaringen met aquathermie deelt, is Ennatuurlijk. Frank Soons, manager Duurzaamheid en Innovatie bij Ennatuurlijk, vertelt: “Aquathermie kan een grote bijdrage leveren aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Want in Nederland zijn er genoeg bronnen in de buurt van gebouwde omgeving beschikbaar.”

Waterbronnen

Bij Aquathermie wordt gebruik gemaakt van energie uit ‘waterbronnen’. Drie bronnen worden onderscheiden: thermische energie uit oppervlaktewater, afvalwater en drinkwater. Vooral met de winning van thermische energie uit oppervlaktewater heeft Ennatuurlijk al jaren ervaring. “Bijvoorbeeld in Den Bosch, Hinthamerpoort. Destijds noemden we het systeem een warmte-koudeopslag (WKO), nu spreken we over aquathermie.’’
‘’We onttrekken warmte aan oppervlaktewater en slaan dit op in de warme bron van de WKO. Het warme water (ca 15⁰C) wordt uit de bron gepompt, door de warmtepomp opgewaardeerd naar 70 graden en levert warmte aan ca. 450 woningen.” Dat is niet alleen voordelig voor de energiehuishouding, ook het milieu vaart er wel bij. “Een van de redenen dat gemeenten en waterschappen erg geïnteresseerd zijn, is dat de groei van algen wordt tegengegaan, omdat we de bron afkoelen in de zomer.”

Belangrijke rol

Zoals Soons het uitlegt, lijkt het of de techniek de kinderschoenen is ontgroeid. “Deels is dat zo. Ik denk dat aquathermie een belangrijke rol zal krijgen in de verduurzamingsopave. Al is het uitdagend om het hele plaatje financieel en technisch kloppend te maken.” Maar ook in bestaande situaties, zoals Hinthamerpoort, ziet hij nog ruimte voor verbetering.
“Voor de pieklast gebruiken we een gasgestookte warmwaterketel, maar we willen het aandeel van de warmtepomp vergroten. Dit doen we door het bestaande systeem te optimaliseren, van bron tot klant, en we werken aan een plan om de bestaande warmtepomp te vervangen door een moderne variant en het systeem op een aantal punten aan te passen. Hierbij opgedane ervaringen helpen ons om tijdens het ontwerp van toekomstige systemen de juiste keuzes te maken.”