Hoe is het met... Green Deal Duurzaam GWW 2.0

Green Deal Duurzaam GWW 2.0

In januari ondertekenden 86 partijen Green Deal Duurzaam GWW 2.0 (DGWW 2.0). Een ambitieuze Green Deal die tot doel heeft de infrastructuur te verduurzamen. Daarna werd het enige tijd stil in de media, maar dat betekent niet dat er geen stappen zijn gezet. Grote stappen zelfs, want er zijn projecten benoemd en veel deelnemende organisaties hebben duurzaamheid in hun bedrijfsorganisatie stevig verankerd.

“Sinds de start is de Green Deal uitgebreid met vijf nieuwe deelnemers”, vertelt Peter van Riswijk van de provincie Gelderland. “Met Movares, Arup, KWS, Roelofs Den Ham en Ploegam tellen we nu 91 deelnemers.” Maar ook de andere deelnemers zijn na de ondertekening op 17 januari jl. in de Ahoy Rotterdam volop aan de slag gegaan. Iedere deelnemer heeft een actiejaarplan opgesteld en op 31 maart ontmoetten de partijen elkaar bij de Bouwcampus te Delft. Er zijn werkgroepen ontstaan en de gemeenten hebben een Community of Practice (COP) opgericht onder leiding van Stadswerk. Daarmee heeft DGWW 2.0 inmiddels 4 CoP’s: provincies, waterschappen, gemeenten en het Expertnetwerk van de ingenieursbureaus.”

Praktisch

DGWW beoogde echter vooral een praktische Green Deal te zijn. Ook op dat terrein zijn grote vorderingen gemaakt. Zo veel zelfs dat het niet mogelijk is om deze in een paar zinnen te benoemen. Een bloemlezing: de Aanpak DGWW wordt door Rijkswaterstaat toegepast bij de Beatrixsluis, de Zeetoegang IJmond, de Zeesluis Terneuzen en de Sluis Eefde. ProRail benoemde meer dan 80 projecten waar de Aanpak DGWW wordt ingezet en in Gelderland wordt de Aanpak DGWW in alle groot onderhoudsprojecten toegepast. En er zijn veel trajecten waar DuboCalc en de Omgevingswijzer worden gebruikt, zoals de natuurbrug De Mortelen, het wegtraject N737 Enschede – Deurningen én de busbaan in het Utrechtse Transwijk.

Zichtbaar

“Met nog maar een half jaar onderweg is nu al zichtbaar dat DGWW 2.0 een vaste waarde in de spoor-, weg- en waterbouw wordt. Alhoewel we slechts een beperkt aantal voorbeelden kunnen noemen, vind ik de wijze waarop de partijen dit hebben opgepakt imposant”, zegt Peter Blanken, voorzitter van de Stuurgroep DGWW 2.0. “Het komend half jaar streven wij ernaar om kansen en successen voor markt, kennisinstellingen en overheden nog meer 'zichtbaar te maken'. Dit zal online zijn, maar bijvoorbeeld ook tijdens talloze marktdagen en andere bijeenkomsten die lokaal en regionaal georganiseerd worden. Want samenwerken is successen delen.”