Update animatie North Sea Resources Roundabout

fast track NSRR

De Green Deal North Sea Resources Roundabout werd op 3 maart 2016 ondertekend. Doel van deze Green Deal is om internationale handel en transport van secundaire grondstoffen binnen de Noordzeeregio makkelijker te maken. Ruim anderhalf jaar na ondertekening wordt er aan concrete cases van grondstofstromen gewerkt, waaronder non-ferro metalen uit bodemas, PVC recyclaat en struviet (fosfaat dat is teruggewonnen uit rioolwaterslib).

In een eenmalige samenwerking met Oostenrijk wordt in de vijfde case Fast-Tracks door de deelnemende landen onderzocht óf en hoe de administratieve procedures rondom internationaal transport van elektronisch afval voor vooraf goedgekeurde recyclers kunnen worden versneld

In de animatie wordt de North Sea Resources Roundabout en de vijfde case die er aan is toegevoegd  toegelicht: