Nieuws

Foto: Celine Roodhart van Vogelbescherming Nederland
Nederland spant zich in om de CO2-uitstoot te verlagen. Het EU-emissiehandelssysteem (ETS) helpt de grote industrie en energiesector. In andere sectoren is er ook beleid.
Ongeveer 8% van de CO2- en 9% van de stikstofuitstoot komt van mobiele werktuigen.
Met hergebruik bespaar je niet alleen grondstoffen. Er valt ook geld mee te verdienen. Vandaar dat het kabinet streeft naar een circulaire economie.
Het is een vast ritueel op doordeweekse dagen. Talloze bedrijfswagens met ladders op hun dak rijden in alle vroegte steden en dorpen binnen. Of al die ritten naar de bouwplaatsen nodig zijn?
Waar vind je in Nederland voldoende ruimte voor hernieuwbare energie? Een deel van de oplossing ligt mogelijk al eeuwen binnen handbereik.
Weinig mensen in Nederland zijn tegen duurzame energie. Tot een concreet project in hun spreekwoordelijke achtertuin komt. Dan volgen er geregeld protesten.
In 2018 introduceerde de bankensector een ‘Modelakte opstalrecht zonnestroomsystemen op bedrijfsdaken’.
Scheepvaart, visserij, windmolenparken: het wordt steeds drukker op de Noordzee.
Waarom een eigen auto hebben als je die met anderen kunt delen? Het spaart kosten, parkeerplaatsen en CO2-uitstoot uit.