Biomassa: nieuwe motor van de economie

De overgang naar een duurzame, biobased economy tekent zich steeds duidelijker af. Biobased betekent dat planten(resten), algen en andere organische grondstoffen worden gebruikt voor de productie van kunststof, energie en brandstof in plaats van fossiele grondstoffen zoals aardolie en -gas. Maisafval bijvoorbeeld is een grondstof voor bioplastic, en uit gras wordt bio-LNG opgewekt. Het zo toepassen van deze biomassa levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de doelen van de overheid om het fossiele brandstofgebruik en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Een biobased economy past in het principe van groene groei, waarbij wel economische groei wordt gerealiseerd, maar niet meer ten koste van klimaat, water, bodem, grondstoffen en de natuur. Zeker in Nederland, dat sterk is in chemie, agrofood en logistiek, biedt de biobased economy het bedrijfsleven nieuwe kansen. De Rotterdamse haven kan daarbij een belangrijke rol spelen als aanvoerhaven voor groene grondstoffen die chemiesector op grote schaal als grondstof wil gaan gebruiken. De biobased economy kan daarmee één van de speerpunten worden van de nationale economie. Dat realiseren zich ook de overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen.

Binnen Europa vertegenwoordigt de biobased economy al een jaarlijkse omzet van 2000 miljard euro. In deze sector werken inmiddels 22 miljoen mensen (9 procent van de werkgelegenheid in de EU), vooral in de landbouw, visserij, bosbouw, biotechnologie, chemie en energie.

Vandaar dat de Rijksoverheid de overgang naar een biobased economy stimuleert. Zo neemt ze waar mogelijk belemmeringen in de wet- en regelgeving weg, waardoor ondernemingen nu bijvoorbeeld meer soorten groen ‘afval’ als grondstof mogen gebruiken.

Ruimte bieden aan initiatieven uit de samenleving ziet de overheid ook als een voorwaarde, want alleen kan zij deze omvangrijke omslag niet maken. Zij heeft de kennis, kunde en creativiteit uit de maatschappij nodig om tot inventieve oplossingen te komen. Via Green Deals vinden samenwerkingsverbanden succesvol een weg in innovatieve en inspirerende oplossingen voor de nieuwe biobased economy.

Green Deals

Green Deal: HarvestaGG. Duurzame producten uit het groenste gras. 5_Grasraffinage_origineel

In de Green Deal HarvestaGG bouwen bedrijven, kennisorganisaties en de Rijksoverheid in het Groningse Vlagtwedde de eerste innovatieve Green Goods Farm. Speciaal geteeld gras is hier de groene grondstof voor voedingseiwitten voor de veevoederindustrie, organische meststoffen, de transportbrandstof bio-LNG en bouwstenen voor bioplastics. Op jaarbasis zal circa 150.000 ton van deze plantaardige biomassa worden verwerkt. Deze Green Goods Farm levert twintig voltijdsbanen op en indirect nog eens vijftien. Aan circa tweehonderd akkerbouwers in de omgeving biedt het de mogelijkheid om een hoogwaardige grassoort toe te voegen als rustgewas aan hun teeltplan. Bijzonder kenmerk van dit biobased concept is dat elk bijproduct in het productieproces de basis is voor een volgende stap. Zo wordt een hoge waarde gecreëerd voor alle componenten van de plantaardige biomassa. Voor de grondstoffen, half- en eindproducten vormen leveranciers, partners en afnemers één keten.

Meer weten?
www.greendeals.nl/gd181-haverstagg-in-noord-nederland/
www.harvestagg.nl/

nova lignumGreen Deal: Nova LignumPlanten als hoogwaardige gevelbekleding.

Met medewerking van de Rijksoverheid ontwikkelt Nova Lignum in deze Green Deal hoogwaardige ecologische gevelplaten met een lange levensduur uit louter plantenresten. Auberginevezels, bermgras, riet of snoei-afval blijken allemaal prima geschikt als grondstof voor deze gevelplaten. Het productieproces is vergelijkbaar met de verstening van oud hout in de aardbodem. Nova Lignum bootst dit proces na met plantenvezels. Het eindproduct, de gevelbekleding, is te verwerken als hout dat tegelijkertijd brandwerend, krimpvast en weer- rot- en schimmelbestendig is. Voor de productie is slechts weinig energie nodig, waardoor de CO2-footprint extreem laag is. De ambitie van Nova Lignum is om in 2030 met deze technologie 80 procent van de ruwbouw van een gebouw van plantaardige reststromen te maken.

Meer weten?
www.greendeals.nl/gd116-nova-lignum/
www.novalignum.nl/novalignum.php/

Green Deal: Biobased bouwenDigitale kennisbank.biobased bouwen

Hoe kan het gebruik van biobased materialen, producten en concepten in de bouw worden bevorderd? Over deze vraag heeft de Green Deal Biobased Bouwen zich gebogen. Ruim dertig deelnemende partijen; producenten, architecten, adviseurs, kennisinstellingen en de overheid spannen zich in om de obstakels in de regelgeving weg te nemen en meer bekendheid te geven aan de mogelijkheden in duurzaam bouwen. Dat laatste heeft onder meer vorm gekregen in de hagelnieuwe digitale kennisbank Biobased Bouwen, die voorziet in een groeiende behoefte uit de samenleving. Alle informatie over de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biobased materialen, producten en bouwconcepten komen hierin samen. En daarmee levert de kennisbank een stevige bijdrage aan meer kennis, inspirerende voorbeelden, goede educatie en deelname aan het innovatienetwerk.

Meer weten?
www.greendeals.nl/gd154-biobased-bouwen/
www.biobasedbouwen.nl/