Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal-aanpak

In 2011 is de Green Deal-aanpak begonnen. Met deze interactieve werkwijze wil de overheid vernieuwende, duurzame initiatieven uit de samenleving de ruimte geven. Dit doet zij door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, nieuwe markten te creëren, goede informatie te geven en te zorgen voor optimale samenwerkingsverbanden. Door heldere onderlinge afspraken kunnen deelnemers werken aan concrete resultaten, waarbij iedere betrokken partij zijn eigen verantwoordelijkheid heeft.

Content blokken

Titel

Green Deal-aanpak

Inhoud

Win-win

Deze nog vrij nieuwe manier van werken levert de nodige win-winsituaties op. Want niet alleen de overheid is hiermee gebaat. Ondernemingen kunnen op deze manier profiteren door met de uitwerking van hun duurzame ideeën te groeien naar betere concurrentieposities en grotere exportkansen. De ontwikkelingen en innovaties die voortkomen uit de Green Deal-aanpak leveren daarmee een belangrijke bijdrage aan de groene economische groei. Inmiddels zijn er medio 2016 al ruim 200 Green Deals afgesloten met meer dan 1200 partijen. In deze boeiende projecten is veel kennis opgedaan voor nieuwe trajecten.

Inspiratie

Mooie voorbeelden zijn er genoeg. Maar het belangrijkste uitgangspunt van de Green Deal-aanpak is toch wel te zorgen voor spin-off; dat succesvolle deals anderen in de samenleving inspireren tot brede navolging. Dat de drijvende kracht achter deze omslag de samenleving zelf wordt. Alleen op deze manier krijgen we een sterke economie voor onze toekomstige generaties, kunnen we de milieudruk verminderen en werken aan een uitgebalanceerde natuur en leefomgeving.

Download hier de Green deal folder.

Kijk hier naar de Green Deal animatie.