Nieuws

Aan de stijgende trend van autodelen is nog geen einde gekomen, blijkt uit de jaarlijkse cijfers van CroW-KpVV. In het voorjaar van 2017 waren er 30.697 deelauto’s in Nederland.
Een van de Green Deals is Circulair bouwen. Ondanks de naam blijkt dat in de praktijk een opgave die meer is dan alleen naar de materialisatie van gebouwen kijken.
Veel scholen willen wel verduurzamen, maar beschikken vaak niet over de vereiste kennis en inzicht. Advies inkopen bij extern bureau is dan een goede eerste stap.
De Green Deal Scholen heeft op haar website ervaringen van schoolbesturen en gemeenten verzameld die als inspiratie kunnen dienen voor collega’s.
De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te sluiten op het gasnet komt te vervallen. Hiermee neemt het kabinet een belangrijk stap in het terugdringen van de CO2-uitstoot.
Gemeenten zijn hard op weg om de laadinfrastructuur voor elektrisch vervoer te verbeteren.
Sinds juni is Apeldoorn een van de deelnemers van de Green Deal Nederland op weg naar duurzame zorg.
Ook de binnensteden van Zwolle, Deventer en Enschede worden binnenkort emissievrij beleverd als het aan de gemeentebesturen ligt.
Wat houdt circulair inkopen in? Het NOS journaal ging langs bij het inzameldepot van defensiekleding.
Wilt u een keer letterlijk genieten van een Green Deal: ook dat is mogelijk. De deal Verduurzamen Voedselconsumptie timmert hard aan de weg.