Nieuws

Ultradiepe geothermie is mogelijk een belangrijke duurzame oplossing voor de warmtevoorziening van hoge temperaturen.
De eerste afbeeldingen van The Dutch Windwheel gingen de hele wereld over. Het gewaagde ontwerp van DoepelStrijkers Architecten, trok de aandacht van alle internationale media.
Op 10 mei 2017 is na jarenlange voorbereidingen het startsein gegeven voor een zeer diepe aardwarmteboring in het Westland.
De Green Deal Aardgasvrije Wijken beoogt dat zoveel mogelijk woningen aardgasvrij worden.
Het Erasmus Medisch Centrum ontving uit handen van de organisatie van de Rotterdamse Dakendagen de Dakheld.
Uit een inventarisatie bij de beste 50 golfbanen in Nederland blijkt dat veel banen zich voorbereiden op een toekomst zonder - of vrijwel zonder - gewasbeschermingsmiddelen.
Ook in België krijgen de Green Deals voet aan de grond.
‘Een geslaagde energietransitie begint van onderop’, met die kop opent de net gelanceerde website www.regionale-energiestrategie.nl.
Hoe krijg je overheden zo ver dat ze biobased producten gaan inzetten?