Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Het werkt als een magneet!

Nieuws |

De belangstelling om biobased producten toe te passen in de openbare ruimte wint enorm aan belangstelling. Hadden de partijen in de Green Deal ooit het idee om vier projecten te starten gedurende de looptijd, inmiddels zijn er in de provincie Brabant al 22 projecten gestart, terwijl meer dan 90 nieuwe belangstellenden zich hebben gemeld voor de Community of Practice. Sterker nog: zelfs in het buitenland slaat de (door de deelnemers ontwikkelde) methode Magneet aan.

Besluitvormingsprocessen stonden in de weg

“De insteek van de Green Deal Biobased Producten voor Openbare Ruimte werkt erg goed, door de energie en daadkracht van de Green Deal deelnemers”, zegt Bert van Vuuren. “Vincent van Rijsewijk en ik gingen ‘gewoon’ van start en wilden in de praktijk leren hoe we belemmeringen konden wegnemen.” Dat betekende echter niet dat biobased producten direct werden omarmd. “Wat we merkten is dat niet de kwalificaties van de materialen ons in de weg stonden, maar de besluitvormingsprocessen. Het zijn mensen die biobased moeten omarmen. Willen zij veranderen dan zoeken ze naar oplossingen, willen ze dat niet dan zoeken ze naar redenen om het niet te doen.”

Methode Magneet

Omdat die ‘redenen’ de belangrijkste struikelblokken vormden, is de methode Magneet ontwikkeld. “Dit is het meest interessante traject dat we binnen de Green Deal doorlopen. We bereiken er veel mensen mee, vertellen over wat wij meemaken, het pad dat we afleggen én onze verwondering dat goede producten niet worden gebruikt. Zo nemen we mensen mee in onze ervaring.” De methode Magneet bestaat uit vier stappen:

1.Bewustwording
2.Ontwikkeling toekomstvisie
3.Samenwerken
4. Implementeren en bewust onderhouden doorlopen.

“Met zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers doorlopen we het traject. We betrekken iedereen en zorgen zo voor een breed draagvlak. Dat is wezenlijk anders dan zoals het voorheen gebeurde in organisaties waarbij iedere afdeling alleen gericht was op de eigen verantwoordelijkheid.”

Andere mindset

Wat Van Vuuren merkt, is dat de methode letterlijk werkt als een magneet. “Het is een andere mindset. Als die omarmd wordt, zie je ook spin-offs ontstaan. Neem bijvoorbeeld klimaatbestendig ontwerpen door andere tegels te gebruiken en meer regenwateropslag creëren, terwijl een andere groep keek naar de CO2-opname in tegelvoegen.” Het enthousiasme is zelfs zo aantrekkelijk dat het ook een exportproduct is geworden. “Voor de stad Parijs en de Provincie Niedersachsen (Duitsland) hebben we een presentatie gehouden over de Green Deal. De belangstelling voor de Methode Magneet was buitengewoon.” Vraag is echter: is de methode ook in het buitenland toepasbaar? Van Vuuren: “De menselijke geest werkt overal hetzelfde al is de etiquette soms anders. Wat we hebben gedaan is hen – net als in Nederland – een spiegel voorgehouden en laten zien dat regels niet gemaakt zijn om achter te verschuilen. Het gaat om de wil om wezenlijk te veranderen.”

Meer bereik en ambassadeurs

Ondanks al die stappen vooruit, heeft Van Vuuren toch nog een aantal wensen. “We zien dat biobased producten steeds meer bekendheid genieten en dat steeds meer overheden bij ons aankloppen met concrete projecten. Maar we kunnen nog meer doen als we ook landschapsarchitecten en ingenieursbureaus kunnen bereiken en ons netwerk verder uitbreiden met ambassadeurs.”