Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Minister Kuipers maakt nieuwe afspraken over verduurzamen van de zorg

Foto: René Verleg Fotografie
Nieuws |

Afgelopen maanden maakten partijen uit de zorgsector, ondersteund door het ministerie van VWS, nieuwe en betere afspraken over het verduurzamen voor de zorg in de Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg. Deze Green Deal zet in op de verduurzaming in de zorg en maakt de acties voor de komende jaren concreter. Op vrijdag 4 november zetten verschillende ministeries en partijen uit de zorgsector hun handtekening onder de Green Deal.

De deal is ondertekend door Minister Kuipers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport), minister Harbers (Infrastructuur en Waterstaat), minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) en minister Jetten (Klimaat en Energie). Minister Kuipers heeft dit ook gedaan namens minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen (Volksgezondheid Welzijn en Sport). Op donderdag 8 december is het landelijke ondertekenmoment. Partijen uit de gehele zorgsector maken dan hun duurzaamheidsambities bekend.

Ernst Kuipers: “De noodzaak om te verduurzamen in de zorg is groter dan ooit. Het is een noodzakelijke opgave en zeker geen makkelijke. Ik heb er vertrouwen in dat we met de Green Deal samen met de sector concrete stappen zetten naar een duurzame toekomst.”

Foto: René Verleg Fotografie

Foto: René Verleg Fotografie

De thema’s en doelstellingen

Het verduurzamen van de zorg is een gezamenlijke opgave. De doelen dragen bij aan een zo duurzaam mogelijk zorgstelsel en zorgsector in 2050.

Het akkoord heeft vijf thema’s: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-uitstoot, circulair werken en medicatie. Hieraan wordt in de periode 2023 tot en met 2026 gewerkt. De Green Deal zet in op meer concrete afspraken en minder vrijblijvendheid. 

Het eerste doel is inzet op gezondheid van patiënten, cliënten en medewerkers in de zorg. Het tweede doel is het vergroten van de bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu. Op het gebied van CO2-uitstoot wordt gestreefd naar 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 2018 en klimaatneutrale zorg in 2050. Met de deal wordt ook gewerkt aan 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 (ten opzichte van 2016) en maximaal circulaire zorg in 2050. Ook moet de deal bijdragen aan het verminderen van de milieubelasting van medicatie. 

Green Deal: Samen werken aan een duurzame zorg 

Klimaatverandering en milieuverontreiniging zorgen voor een grotere en veranderende zorgvraag. Dit leidt tot stijgende druk op de zorg en op de zorgkosten. Veel zorgprofessionals zijn dan ook voorstander van een snelle overgang naar een klimaatneutraal zorgstelsel. 

De nieuwe deal is een samenwerking tussen de Rijksoverheid en vertegenwoordigende organisaties uit de zorg, zorgverzekeraars en banken en een vervolg op twee eerdere Green Deals.

Meer informatie:

Downloads