Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Samenvatting Green Deal 150

Tweederde van alle biodiversiteit op het land komt voor in bossen, met name tropische bossen. Meer dan 1 miljard mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van het bos. Deze Green Deal gaat over het bevorderen van duurzaam bosbeheer, wereldwijd. Duurzaam beheerde bossen dragen bij aan inkomensverbetering van arme bevolkingsgroepen die van het bos afhankelijk zijn. Ook dragen duurzame bossen bij aan lokale economische ontwikkeling, aan klimaatmitigatie door reductie van koolstofemissies en het in stand houden van biodiversiteit.

De partijen van de Green Deal vinden dat de markt, overheid en het maatschappelijk middenveld een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om duurzaam bosbeheer te stimuleren. Groen en groei kunnen daarbij hand in hand gaan. Overheden, maatschappelijke organisaties en Nederlandse bedrijven in de houtsector ontplooiden al verschillende initiatieven om de vraag naar hout uit duurzaam beheerde bossen te stimuleren. Nu gaan alle partijen samenwerken om het aandeel hout uit duurzaam beheerd bos voor de Nederlandse markt te vergroten. De aangesloten branches en vakbonden gaan actief het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen promoten bij hun leden. Ze rapporteren jaarlijks over uitgevoerde activiteiten en de behaalde resultaten. Via een online kennisplatform delen de partijen kennis en praktijkervaringen. Om de keuze voor hout uit duurzaam beheerd bos zo makkelijk mogelijk te maken, kiezen de partijen voor een praktische aanpak. De partijen brengen in kaart wat publieke en private partijen er nu nog van weerhoudt om over te stappen op hout uit duurzaam beheerd bos en pakken die belemmeringen waar mogelijk aan.

Beoogd resultaat

Het bevorderen van duurzaam bosbeheer om het aandeel hout uit duurzaam beheerde bossen op de Nederlandse markt te vergroten.

Websites

http://bewustmethout.nl/
http://www.inkoopduurzaamhout.nl/

Downloads