Bio Energiecentrale Maashorst

Samenvatting

Bio Energiecentrale Maashorst (BEM) gaat met behulp van mesofiele covergisting biogas produceren uit varkens- en pluimveemest van veehouderijbedrijven uit het Landbouw Ontwikkelingsgebied (LOG) Witveldweg. Dit wordt aangevuld met andere regionale reststromen. Met een mestpijpleiding wordt de mest vanuit de landbouwbedrijven naar de covergistingsinstallaties getransporteerd. De ontwikkeling van een bio-energiecentrale draagt bij aan de doelstelling van de Rijksoverheid van 14% duurzame energie in 2020.

Beoogd resultaat

Bio Energiecentrale Maashorst ontwikkelt een bio-energiecentrale voor decentrale energieopwekking in Horst aan de Maas met een verwachte productie van 14 miljoen m3 biogas per jaar.

Downloads