Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Biobased Bouwen

Samenvatting Green Deal 154

De Biobased Bouwbedrijven hebben geconstateerd dat biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten in de bouwwereld, ondanks de succesvolle voorbeeldprojecten, minder worden toegepast dan conventionele bouwmaterialen. Er is geen gelijk speelveld voor biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten. Reden hiervoor is dat milieudata ontbreken, er weinig gestandaardiseerde beoordelingsmethoden voor biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten bestaan, en deze materialen, producten en concepten relatief onbekend zijn in de bouwwereld. Op grond van het Bouwbesluit 2012 moet in 2013 bij elke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van woningen en van kantoren met een gebruiksoppervlak groter dan 100 m2 een milieuprestatieberekening worden bijgevoegd. Elke berekening moet worden uitgevoerd met de zogenoemde ‘Bepalingsmethode Milieuprestatie gebouwen en GWW-werken’, in combinatie met de Nationale Milieu Database. Het initiatief van de Biobased bouwbedrijven is er op gericht de positie van biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten te verbeteren en ervoor te zorgen dat deze worden opgenomen in het systeem om de milieuprestatie te berekenen. Daarnaast streven de partijen ernaar de kennisuitwisseling te verbeteren en ontwikkelen ze een marketingstrategie voor biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten.

Beoogde resultaten

De partijen stellen zich tot doel om de toepassing van biobased materialen, producten en bouwconcepten te bevorderen. Ze creëren hiervoor een gelijk speelveld door:

  • het beschikbaar stellen van data van biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten, zodat voldaan kan worden aan de relevante bouw- en milieuregelgeving waardoor de positie van biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten wordt verbeterd
  • het verbeteren van de kennisuitwisseling over de beschikbaarheid en toepasbaarheid van biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten
  • het ontwikkelen van een coherente marktstrategie voor biobased bouwmaterialen, producten en bouwconcepten.

Website

Biobased bouwen

Downloads