Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Biobased Park Westland

Samenvatting Green Deal 041

  • De tuinbouwsector kan en wil een bijdrage leveren aan de transitie naar de biobased economy. Het valoriseren van plantaardig restmateriaal is daarbij één van de vijf speerpunten zoals genoemd in de Routekaart Tuinbouw in de Biobased Economy;
  • Het verwaarden van deze tertiaire reststromen (niet concurrerend met voedsel) tot hoogwaardige inhoudsstoffen zoals vezels, biociden, vruchtensappen en groen gas (bij toekenning van de vergunningen en SDE+ subsidie in 2013);
  • Een directe impuls voor de regionale economie van het Westland.

Beoogd resultaat

De realisatie van een biobased park waar verschillende bedrijven fysiek gekoppeld zijn voor het verwaarden van plantaardig restmateriaal uit de tuinbouw en het gft-afval uit de gemeente Westland en omliggende gemeenten.

Downloads