Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Biodiversiteit en Economie

Samenvatting

Op advies van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen streven de betrokken partijen naar de vorming van een publiek-private samenwerking (PPS) tussen het Platform Biodiversiteit en Bedrijfsleven en de Rijksoverheid. Het doel is gezamenlijk werken aan verduurzaming van de economie (‘groene groei’). Het platform gaat hiervoor verder onder een andere naam: Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie. Hiermee komt een kader tot stand voor de uitvoering van de adviezen van de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen. Deels was dit al ontstaan door bestaande samenwerkingsverbanden, zoals het Initiatief Duurzame Handel (IDH) en het Interdepartementaal Programma Biobased Economy (IPBE). Het gaat onder meer om:

 • concretisering van het concept ‘No Net Loss’ (indicatoren, monitoring en benchmarks en compensatie via habitatbanking)
 • bevordering van bewustwording, onderwijs en educatie
 • garanderen van lokale participatie
 • bevordering van optimaal landgebruik
 • nieuwe vormen van publiek-private financiering
 • laten uitvoeren van kosten-batenanalyses van prijsprikkels
 • bevordering van goed bestuur en publiek-private samenwerking in ontwikkelingslanden
 • vorming van coalities met betrokken actoren in andere Europese landen
 • ontwikkeling van een kennis- en innovatieagenda rond ecosystemen, biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen

Beoogde resultaten

 • vorming van de genoemde PPS
 • een secretariaat voor de PPS en een bekostigingsmodel voor het secretariaat
 • realisatie van groene groei via innovatieve projecten bij het Nederlandse bedrijfsleven
 • een meerjarenplan en een kennis- en innovatieagenda

Downloads