Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Biodiversiteit+ label

Samenvatting

De partners in de Green Deal willen een Biodiversiteit⁺-label voor agrarische producten ontwikkelen en in de markt zetten. Met als doel: een financiële beloning creëren die de markt toekent aan agrarische producten die de negatieve impact op de biodiversiteit verminderen of een positieve impact hebben op de biodiversiteit. Initiatiefnemer Kruidenier Groep functioneert als launching customer en heeft zijn ketenpartners ingeschakeld om het label op te zetten.

Het zwaartepunt van de Green Deal ligt bij de ontwikkeling van een certificeerbaar schema voor het bedrijfsproces van de agrariër. Hieraan nemen agrariërs deel, onder aanvoering van aanvragers Stichting Rietgors en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), en partijen als CREM en Stichting Milieukeur (SMK). Zij zullen het schema maken. Zo schakelen ze de benodigde expertise in en leggen ze een goede basis om resultaten op te schalen.

Het Biodiversiteit⁺-label zal na ontwikkeling voor alle marktpartijen toegankelijk zijn. Het is de bedoeling dat SMK na de ontwikkeling het systeem gaat beheren en dat de marktpartijen de kosten betalen.

Resultaat

De Green Deal liep formeel tot 1 januari 2015 maar initiatiefnemer Kruidenier is eerder failliet gegaan. De meeste activiteiten zijn echter wel afgerond. Er zijn criteria geformuleerd en in een modulair systeem met puntentelling opgenomen. De criteria zijn door Stichting Milieukeur (goed)gekeurd en getoetst bij primaire bedrijven in een aantal sectoren. Er is onderzoek gedaan naar kosten en baten, er is nog geen verdienmodel.

Downloads