Biodiversiteit+ label

Samenvatting

De partners in de Green Deal willen een Biodiversiteit⁺-label voor agrarische producten ontwikkelen en in de markt zetten. Met als doel: een financiële beloning creëren die de markt toekent aan agrarische producten die de negatieve impact op de biodiversiteit substantieel reduceren of een positieve impact hebben op de biodiversiteit. Initiatiefnemer Kruidenier Groep BV functioneert als launching customer en heeft zijn ketenpartners ingeschakeld om dit marktmechanisme op te zetten. Het zwaartepunt van de Green Deal ligt bij de ontwikkeling van een certificeerbaar schema voor het bedrijfsproces van de agrariër. Hieraan nemen agrariërs deel, onder aanvoering van aanvragers Stichting Rietgors en het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), en partijen als CREM en Stichting Milieukeur (SMK), die het schema zullen maken. Zo mobiliseren ze de benodigde expertise en leggen ze een goede basis om resultaten op te schalen. Het Biodiversiteit⁺-label zal na ontwikkeling voor alle marktpartijen toegankelijk zijn. Het is de bedoeling dat SMK na de ontwikkeling het systeem gaat beheren en dat de marktpartijen de kosten betalen.

Beoogd resultaat

De Green Deal moet leiden tot het label Biodiversiteit⁺. In 2013 wordt het onderliggende schema uitgewerkt en in 2014 getest. De planning is dat in 2015 de eerste Biodiversiteit⁺-gecertificeerde landbouwproducten op de markt komen.

Resultaat

De Green Deal liep formeel tot 1 januari 2015 maar initiatiefnemer Kruideniergroep is eerder failliet gegaan. De meeste activiteiten zijn echter wel afgerond. Er zijn criteria geformuleerd en in modulair system opgenomen met puntentelling. De criteria zijn door Stichting Milieukeur (goed)gekeurd. De criteria zijn getoetst bij primaire bedrijven in een aantal sectoren. Er is onderzoek gedaan naar kosten en baten, er is nog geen verdienmodel. 

Website

http://www.blief.info/366/home.html

Downloads