Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Biodiversiteit Oosterschelde

Samenvatting

De natuur- en waterkwaliteit van het mossel- en oesterproductiegebied in de Kom van de Oosterschelde zijn door de Deltawerken de laatste jaren sterk achteruitgegaan. Naar verwachting verbetert deze situatie door de aanvoer van zoet, nutriëntenrijk water gecontroleerd te vergroten via een doorlaatmiddel bij de Oesterdam. Het doel van deze Green Deal is het inventariseren van de haalbaarheid van deze oplossing en het ontwikkelen van een coalitie van investeerders voor de realisatie ervan.

Resultaat

Het oorspronkelijke doel van de deal is niet gerealiseerd, het ecosysteem blijkt complexer dan gedacht en de oorzaak van achterblijvende schelpdierproductie blijkt niet eenduidig te linken met nutriënten, een mogelijke pilotverbinding met het Zoommeer stuit op hoge kosten.

Downloads