Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Biomimicry

Samenvatting

Biomimicry is een internationaal sterk groeiend multidisciplinair vakgebied waarbij de natuur wordt ingezet als inspiratiebron voor innovaties. BiomimicryNL maakt deel uit van een internationaal netwerk. Het doel is om biomimicry ook in Nederland gestructureerder in te zetten voor duurzame innovaties.

Beoogd resultaat

De betrokken partijen gaan de kennisinfrastructuur versterken en een aantal icoonprojecten realiseren die gericht zijn op green chemistry en gebiedsontwikkeling (Landelijk Strijp/Brainport Innovation Campus) en gekoppeld zijn aan het topsectorenbeleid. Ook richten ze een revolverend fonds in.

Website

http://www.biomimicrynl.org/

Downloads