Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Circulaire Gebouwen

Samenvatting Green Deal 178

In de Green Deal Circulaire Gebouwen hebben de deelnemers geprobeerd de principes van de circulaire economie toe te passen op gebouwen. De deelnemers hebben bijgedragen aan het vaststellen wat belangrijke circulaire principes zijn in gebouwen. Hierbij is gekeken naar verschillende gebouwkenmerken, zoals materiaalgebruik en kansen voor levensduurverlenging. Daarnaast is geprobeerd om deze gebouwkenmerken op gebouwniveau meetbaar te maken en vast te leggen. Op deze manier is een circulair paspoort ontwikkeld dat de circulariteit van gebouwen beschrijft.
De Green Deal is gerealiseerd in verschillende fasen. Binnen deze fasen hebben de deelnemers de eerste belangrijke stappen gezet om bestaande en nieuwe gebouwen in Nederland meer circulair te maken. Via de deelnemers en pilotprojecten is kennis en ervaring op het gebied van circulaire gebouwen ontsloten.

Resultaten

Tijdens de eerste fase van de Green Deal zijn indicatoren vastgesteld die de circulariteit van een gebouw bepalen. Hierbij gaat het niet alleen over de gebruikte producten en materialen, maar ook over de manier waarop beheer en onderhoud zijn geregeld, hoe er met renovaties wordt omgegaan en hoe flexibel/adaptief het gebouw naar de toekomst is. Deze indicatoren zijn vastgelegd in het circulaire paspoort.

De input voor het circulaire paspoort is deels geleverd door bestaande initiatieven en gebouwen. Daarnaast is input gebruikt van verschillende pilotprojecten van zes Green Deal deelnemers en zijn er diverse deskundigen vanuit het werkveld benaderd om bij te dragen aan de ontwikkeling van circulaire gebouwen. Het circulaire paspoort in de huidige versie is de eerste opzet, door de jaren heen kan dit aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen van het gebouw.
De deelnemende pilotgebouwen zijn geweest: ABN AMRO Vestdijk (Eindhoven), KPN Fauststraat (Apeldoorn), Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), Bezoekerscentrum Fort aan de Buurtsteeg Provincie Utrecht, SNS Bankshops en Lyceum Schravenlant (Schiedam).

Na realisatie van het paspoort is aan de slag gegaan met de circulaire reis. De circulaire reis is een aanvulling op het circulaire paspoort en beschrijft het totale traject om tot een circulair gebouw te komen. De reis kan in elke fase van een circulair traject geraadpleegd worden en geeft inzicht in de verschillende processen en stappen die doorlopen moeten worden. Het biedt handvatten bij de realisatie van een circulair gebouw.  

Het eindresultaat van Green Deal Circulaire Gebouwen (GDCG) is een digitaal platform. Op deze website wordt u meegenomen in de circulaire reis: de verschillende stappen om te komen tot een  circulair gebouw. Op deze website zijn ook het Circulaire Paspoort en de Handleiding te vinden.

Downloads