Circulaire Gebouwen

Samenvatting Green Deal 178

Een circulair gebouw wordt ontworpen, ontwikkeld, beheerd en gebruikt volgens het systeem van de circulaire economie. Het verminderen van grondstofgebruik en maximalisering van hergebruik zijn centrale aspecten. Partijen die deelnemen aan de Green Deal 178: Circulaire Gebouwen willen zo min mogelijk nieuwe grondstoffen gebruiken én producten en grondstoffen zo lang mogelijk (hoogwaardig) in de keten houden. Daarnaast willen ze circulaire aspecten meetbaar en duidelijk maken door middel van een gebouwpaspoort.

Beoogd resultaat

Partijen willen een gebouwpaspoort realiseren. Daarbij is de circulaire economie het uitgangspunt. In drie fasen geven zij de Green Deal gestalte: Fase 1: start januari 2015. -Onderzoeken, inventariseren, selecteren en bepalen welke gebouwkenmerken bepalend zijn voor de circulariteit van een gebouw. -Bepalen hoe de sociale, economische en ecologische waarden vastgelegd worden. -Ontwerpen en ontwikkelen van een gebouwpaspoort. Fase 2: start maart 2015 tot begin 2016. -Uitvoeren van pilots. -Bepalen hoe de gebouwkenmerken en circulaire waarde worden vervat in het gebouwpaspoort. Fase 3: start begin 2016. -Op basis van de pilots worden referentiewaarden herleid. Deze worden gebruikt voor een benchmark en waardering van de mate van circulariteit van een gebouw.

Downloads