Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

DE-on

Samenvatting

Partijen streven samen naar een energieneutraal Flevoland in 2020 (‘groen’) en het verzilveren van de economische kansen die daarmee samengaan (‘groei’). De provincie, alle gemeenten in Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland, HVC, en Alliander zijn van plan om hiervoor een professionele ontwikkelingsmaatschappij (DE-on) op te richten. Banken en financiële instellingen zoals de ING bank, HFC en de Rabobank hebben aangegeven te willen participeren in de projectorganisatie die het businessplan opstelt. Ook kennis- en onderwijsinstellingen zoals de WUR/ACRRES, CAH en de TUD (onder meer de leerstoel Future Energy Systems) hebben aangegeven een bijdrage te willen leveren.

Beoogd resultaat

Met een relatief bescheiden inleg vanuit de publieke partners kan met DE-on een miljard aan investeringen in energiebesparing en duurzame energie in de markt worden aangejaagd. Daarmee kan een groot deel van het totale Flevolandse potentieel (circa 2.100 kton CO2 reductie per jaar) voor 2020 worden gerealiseerd. Uiteindelijk doel is om in 2020 Flevoland energieneutraal te maken (excl. transport).

Downloads