Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

De Groene Grachten

Samenvatting Green Deal 151

Duurzaam wonen en werken is een belangrijk thema voor de Amsterdamse grachtengordel, die vanwege zijn unieke karakter in augustus 2010 op de UNESCO-lijst van het Wereldcultuurerfgoed is opgenomen. Willen de monumentale panden ook de komende 400 jaar blijven bestaan, dan is verduurzaming van het cultuurhistorisch erfgoed noodzakelijk. In het kader van deze Green Deal wordt verduurzaming ingevuld als ‘het energetisch verbeteren van gebouwen’. Het is een grote uitdaging om de cultuurhistorische, monumentale bebouwing te verduurzamen, omdat de ingreepmogelijkheden in dit bijzondere gebied beperkt zijn. In het centrum van Amsterdam staan circa 8.000 monumenten. Deze gebouwen bieden veel mogelijkheden om de CO2-uitstoot te verminderen. Door in duurzaamheidsmaatregelen te investeren, laat Amsterdam zien welke ambities ze heeft. Ook toont Amsterdam aan dat het mogelijk is om het terugdringen van de CO2-uitstoot op een verantwoorde manier te combineren met behoud van de cultuurhistorische waarden. Bij het verduurzamen van de Amsterdamse grachtengordel staan 2 vragen centraal:

  • Waar ligt de balans tussen duurzaamheid en het behoud van cultuurhistorische waarden van een gebouw?
  • Hoe kunnen gebouweigenaren en bewoners worden geactiveerd om te investeren in duurzaamheid?

De Groene Grachten wil een pakket ontwikkelen voor gebouweigenaren en bewoners om hun pand energetisch te verbeteren. Dit verduurzamingspakket – een menukaart van maatregelen voor monumentale panden – biedt gebouweigenaren en bewoners in de grachtengordel en de rest van Nederland een route naar groen en comfortabel wonen en werken.

Beoogde resultaten

Met deze Green Deal wil stichting De Groene Grachten door energiebesparing in het pand en de opwekking van groene energie een doorbraak realiseren in het verduurzamen van monumentale panden. De Groene Grachten onderscheidt hierbij de volgende doelstellingen:

  • een aantal monumentale panden met energielabel C of lager verduurzamen in 2013-2014
  • realiseren kostenbesparing eigenaren, bewoners en gebruikers
  • eigenaren, bewoners en gebruikers mogelijkheden bieden voor het zelf opwekken van duurzame energie
  • zoeken naar mogelijkheden tot opschaling
  • openen markt en stimuleren bouw

De Groene Grachten heeft een Green Academy met 3 thema’s:

  • kennisontwikkeling en integratie
  • directe betrokkenheid van jongeren
  • communicatie

De Green Academy coördineert alle activiteiten rond kennisontwikkeling en biedt stagiairs en afstudeerders de ruimte om verschillende onderzoeken te ondersteunen. De kennis die zo beschikbaar komt, wordt in concrete projecten gebruikt. Het doel is jongeren bekwaam maken op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid leeft onder jongeren en werken aan duurzaamheid is dé kans om zelf invloed op een andere toekomst uit te oefenen.

Websites

De Groene Grachten
De Groene Menukaart

Downloads