Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Deal Pilots Regionale Energiestrategieën

Samenvatting Green Deal 206

Partijen in de Deal Pilots Regionale Energiestrategieën zetten in op een regionale samenwerking op het gebied van de energietransitie. Dit leidde tot energiestrategieën in vijf pilotregio’s met concrete projecten voor de korte termijn als een langere termijnvisie. Daarnaast is een lerend netwerk opgezet. Alle andere energieregio’s krijgen toegang tot dit netwerk en de ervaringen. Uiteindelijk moet dit traject leiden tot een landelijk dekkend geheel van regionale energiestrategieën. Er zijn vijf pilotregio’s geselecteerd en twee regio’s die extra ondersteuning kregen. Een regionale energiestrategie omvat:

  • de energieopgave van een regio
  • het potentieel voor duurzame opwekking en besparing, én,
  • de concrete plannen om de vraag en het aanbod bij elkaar te brengen.

In de energiestrategie staan concrete resultaten en uitvoeringsplannen voor de korte termijn én de richting en plannen voor de middellange en lange termijn. In het gehele traject worden coalities gesmeed van publieke en private partijen.Doelen

Doel van het lerend netwerk is dat regio’s met elkaar meekijken, ervaringen uitwisselen en zelf energiestrategieën kunnen ontwikkelen. In dit netwerk is een bijzondere rol weggelegd voor een aantal koploperregio’s die al verder gevorderd zijn met hun energiestrategie en binnen hun regio bestuurlijk op één lijn zitten. Zij draaien mee in het lerend netwerk en brengen kennis en ervaring in. In de bijlage van de Dealtekst is een nadere uitwerking gegeven van de overeengekomen aanpak en organisatie van deze Deal.

Resultaten

Via de Regionale Energiestrategieën ontwikkelden West-Brabant, Hart van Brabant, Midden-Holland, Fryslân en Drechtsteden een strategie om uiterlijk in 2050 energieneutraal te zijn. Ze inventariseerden welke mogelijkheden voor verduurzaming hun regio biedt, hoe en met wie je die mogelijkheden optimaal benut, welke organisatie daarvoor nodig is en hoe je je strategie ook uitgevoerd krijgt.

Een van de resultaten is een website over RES en de publicatie Slim schakelen, dat alle lessen samenvat en praktische tips geeft voor regio’s die nog een regionale energiestrategie aan het maken zijn.

Lessons learned

Bekijk de geleerde lessen

Website

http://regionale-energiestrategie.nl

Downloads