Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Duurzaam GWW 2.0

Het doel van de Green Deal GWW (Grond- weg- en waterbouw) 2.0 is het borgen van duurzaamheid in de hele aanbestedingsprocedure én het ontwikkelen van een duurzame aanpak aan de hand van projecten en praktijkervaringen. Op deze wijze willen partijen komen tot oplossingen die voor de hele sector werkzaam en uitvoerbaar zijn.

Het potentieel dat aan duurzaamheidswinst gewonnen kan worden door de GWW-sector is groot. Niet alleen gaat het om grote financiële bedragen, ook de milieu-impact door het grote volume grondstoffen- en energiegebruik maakt het mogelijk om een belangrijke bijdrage te leveren aan het verminderen van de CO2-uitstoot.

Daarnaast kunnen partijen door het bundelen van kennis en creativiteit complexe ruimtelijke vraagstukken beter het hoofd bieden. Deze Green Deal maakt deel uit van de Aanpak Duurzaam GWW (www.duurzaamgww.nl).

Uit de eerste Green Deal die met de sector werd gesloten leerden deelnemers dat het van belang is om in meer GWW-projecten duurzaamheidscriteria op te nemen, dat duurzaamheid beter geborgd moet worden én dat opdrachtgevers en opdrachtnemers meer betrokken moeten zijn bij de implementatie. Daarom hebben de Green Deal partijen hun ambities verwoord in vier praktische transitielijnen:

  1. van kosten naar waarde;
  2. van reactief naar proactief;
  3. van uniek naar uniform;
  4. en van alleen naar samen.

De transitielijnen beogen dat in 2020 in alle relevante GWW-projecten de Aanpak Duurzaam GWW wordt toegepast, zowel in de planvorming, aanleg en aanbestedingen als in het beheer en onderhoud. De partijen verwachten hierdoor een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan het verduurzamen van de sector.

Resultaten

De Green Deal Duurzaam GWW 2.0 is in 2020 afgerond. De resultaten zijn beschreven in een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van deze Green Deal.

Uit de evaluatie blijkt dat er op projectniveau mooie voorbeelden zijn waarbij de Aanpak Duurzaam GWW geleid heeft tot substantiële resultaten op het gebied van CO2-reductie, materiaalgebruik en milieu-impact. De ambitie om duurzaamheid binnen de sector binnen vier jaar ‘business as usual’ te maken blijkt echter te hoog gegrepen. Meer partijen moeten actief gebruik gaan maken van de aanpak en de resultaten beter monitoren. Overheidsopdrachtgevers en ondernemers hebben daarom samen een vervolg op de Green Deal 2.0 ontwikkeld: het manifest Duurzaam GWW 2030.  De kick-off bijeenkomst vond plaats in maart 2022.

 

Meer weten?

Website Duurzaam GWW: https://www.duurzaamgww.nl/

 

Downloads