Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Duurzame Creatieve Industrie

Samenvatting

Het project Dutch Field motiveert filmmakers en filmproducenten om het produceren van korte fictie films zo duurzaam mogelijk te doen. De organisatie zet diverse activiteiten hiervoor op, zoals een businessplan competitie. Deze competitie is bedoeld voor ondernemers in de sectoren design, mode en architectuur. Thema is biodiversiteit, groene grondstoffen, reductie watergebruik. Deze competitie is een vervolg op de succesvolle The Green Fashion Competition van 2010/2011 en komt tegemoet aan de wens van de creatieve sector om verschillende bedrijfstakken te laten samenwerken bij het oplossen van een maatschappelijk vraagstuk.

Resultaat

  • Deelnemers zijn ondersteund in het opzetten van een duurzame onderneming (coaching, workshops);
  • Stimulering van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap in de creatieve industrie;
  • Stimulering van ontwikkeling van innovatieve producten voor de Groene Economie;
  • Advies over benutten van kansen Groene economie (adviescommissie onder voorzitterschap van Marjan Oudeman – Akzo Nobel).

Downloads