Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Duurzame Energie Centrale

Samenvatting Green Deal 003

Hoe kan de Nederlandse energie-intensieve industrie zo gunstig mogelijk duurzame energie inkopen? De Nederlandse economie wordt gekenmerkt door een relatief hoge energie-intensiteit. De kosten van energie hebben daardoor een grote weerslag op onze internationale concurrentiepositie. De Nederlandse energie-intensieve industrie wil duurzame energie inkopen, tegen stabiele, internationaal concurrerende prijzen, en zijn bereid daarvoor af te zien van eventuele compensatie voor prijsstijgingen als gevolg van het Europese emissiehandelssysteem (ETS). Akzo Nobel en Nyrstar hebben gezamenlijk laten onderzoeken of een dergelijke opzet, genaamd Duurzame Energie Centrale (DEC) mogelijk is. De deal houdt in dat Akzo, Nyrstar en de Rijksoverheid gezamenlijk verder onderzoeken of een opzet als DEC voordelen kan bieden aan alle betrokken partijen. Belangrijke randvoorwaarde is dat de kosten voor het Rijk niet hoger mogen zijn dan bij subsidiering van duurzame energie via de huidige subsidieregeling, de SDE+.

Resultaat

Er zijn door de partijen en Eneco diverse business cases uitgewerkt om te onderzoeken of de DEC doelen haalbaar zijn. Het proces gaf inzicht hoe de verschillende partijen tegen de business cases aankijken en waar obstakels zijn. Ook werden er diverse scenario’s uitgewerkt voor ontwikkeling van de stroomprijs en de CO2 prijs om te bezien of het DEC concept werkbaar was. In goed overleg is in juli 2012 besloten de uitvoering van deze Green Deal op te schorten. Reden voor opschorting was de discussie of er een regeling indirecte emissiekosten ETS in Nederland zou komen.

Downloads