Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Duurzame Mobiliteit Provincie Utrecht

Samenvatting Green Deal 135

In de regio Utrecht, een nationaal vervoersknooppunt, levert mobiliteit voor zowel wegverkeer als openbaar vervoer een grote bijdrage aan de CO₂-uitstoot en luchtkwaliteitsproblematiek. Voor een effectieve aanpak van deze problematiek is samenwerking met andere partijen noodzakelijk. Dat gebeurt via de Green Deal Duurzame Mobiliteit Provincie Utrecht. Deze Green Deal bestaat uit vier delen:

  1. Segmentsgewijs toe naar elektrisch vervoer.
  2. Bedrijvenaanpak schone en zuinige mobiliteit.
  3. Opwekking en gebruik van biogas voor duurzame mobiliteit.
  4. Aanpassing garantiefonds tot een innovatief revolverend instrument voor intensivering duurzame investeringen, met daaraan gekoppeld een expertteam energie.

Beoogde resultaten

  • Segmentsgewijs toe naar elektrisch vervoer

In 2025 zijn alle bussen voor stads- en streekvervoer en vuilnisvoertuigen in de provincie elektrisch aangedreven. Daarna volgen andere segmenten (pakketvervoer, WMO-vervoer).

  • Bedrijvenaanpak schone en zuinige mobiliteit.

Samen met 20 beeldbepalende werkgevers wordt de CO₂-uitstoot verminderd en de luchtkwaliteit verbeterd. Er wordt een methode ontwikkeld voor het opstellen van een CO₂-footprint voor alle door een bedrijf veroorzaakte mobiliteit. De methode wordt ingevoerd bij 5 werkgevers in 2012 en geagendeerd bij 10 werkgevers vóór 2013.

  • Opwekking en gebruik van biogas voor duurzame mobiliteit

Beperkingen in wet- en regelgeving worden weggenomen. Aanpassing garantiefonds tot een innovatief revolverend instrument Doel is de financiering van (kleine) energieprojecten te verbeteren.

Downloads