Duurzame Verwerking Tapijtstromen

Samenvatting Green Deal 011

Desso en Van Gansewinkel spreken de intentie uit om tapijtafval (reststromen) van onder meer gemeentelijke instellingen op de meest duurzame manier te verwerken. Dit houdt in dat het materiaal van de gemeentelijke milieustraten separaat wordt verzameld, en na sortering de beste oplossing voor verwerking wordt gezocht.

Beoogde resultaten

Desso en Van Gansewinkel zullen zich inspannen om in 2012 met nieuwe, innovatieve ontwikkelingen op het gebied van recycling van tapijt te komen. Minimaal zal het tapijtafval worden opgewaardeerd naar secundaire brandstof voor de cementindustrie; in het gunstigste geval zal het gerecycled worden tot hoogwaardige grondstof. Naarmate er meer volume komt en er meer ervaringen worden opgedaan zal het aandeel hergebruik stijgen.

Downloads