Duurzame Warmte Deventer Keizerslanden

Samenvatting

Het doel van deze Green Deal is voorwaarden te creëren die de realisatie van een duurzaam warmtenet voor de wijk Keizerslanden in Deventer (circa 1.000 woningen) mogelijk maken. Dit warmtenet levert een belangrijke bijdrage aan duurzame energie in de gebouwde omgeving. Duurzame Warmte Deventer Keizerslanden is een proefproject waarin wordt getest hoe de waardering van warmte in de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en het energielabel effect kan hebben op de verdeling van kosten en baten aan de deelnemers. Op deze manier wordt bij het bepalen van de energieprestatie van gebouwen ook rekening gehouden met de aansluiting op duurzame warmteprojecten. Projectontwikkelaars kunnen dan een evenwichtige afweging maken tussen de toepassing van gebouwgebonden energiemaatregelen en gebiedsgebonden energiemaatregelen. De steun van de Rijksoverheid maakt het mogelijk om opgedane ervaringen toe te passen. Deze ervaringen kunnen elders ook worden gebruikt bij de voorbereiding van de verduurzaming van warmtenetten. Deze Green Deal richt zich met name op kennisopbouw. Daarnaast zijn ervaringen te gebruiken in wet- en regelgeving.

Doel

Beperken CO2-uitstoot door warmtevoorziening van de wijk Keizerslanden in Deventer te verduurzaming. In kaart brengen van de knelpunten.

Resultaat

Het is inzichtelijk geworden welke knelpunten er zijn. Keizerslanden is aangesloten op het warmtenet en Essent kijkt naar verdere uitbreiding.

Downloads