Energie Unie van Waterschappen - Rijk

Samenvatting Green Deal 195

In 2011 ondertekenden de Rijksoverheid en de Unie van Waterschappen een Green Deal die als inzet had: de verhoging van de productie van biogas en fosfaat in de afvalwaterketen door de realisatie van Energiefabrieken en fosfaatinstallaties. Deze Green Deal is afgerond, maar de waterschappen zien meer mogelijkheden om duurzame energie toe te passen. Met behulp van de overheid willen de waterschappen exemplarische projecten in het land realiseren. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de afvalzuivering, maar naar alle processen in de waterketen waarvoor de waterschappen verantwoordelijk zijn, zoals pompen en gemalen.

De ambitie van de waterschappen is om energieneutraal te worden. 2020 is een tussenpunt. Doel is om dan voor minstens 40% te voorzien in de eigen energiebehoefte met zelf opgewekte duurzame energie. Nu is dit gemiddeld 28%. Uit een verkenning, uitgevoerd door TAUW, bleek dat er nog veel energie bespaard kan worden door naar de hele waterketen te kijken. De waterschappen hebben daarbij aangegeven dat zij bereid zijn bij investeringen een toekomstgerichte visie te hanteren. Daarnaast willen ze meer samenwerken met gemeenten, samenwerken met het bedrijfsleven om innovatieve ontwikkelingen te stimuleren én de mogelijkheden verkennen om duurzame energiebronnen zoals wind, zon, waterkracht en restwarmte toe te passen. Verder wordt er gekeken of waterschappen nog meer biogas (nu: 110 miljoen kuub per jaar) kunnen produceren.

Resultaten

Om het gebruik van duurzame energie in de afvalwaterketen en het watersysteem te bevorderen zullen partijen:

  • het aantal energiefabrieken uitbreiden en meer biogas produceren
  • het doelmatig toepassen van duurzame energiebronnen onderzoeken en waar mogelijk duurzame energiemaatregelen realiseren.

Downloads