Energiebesparing Afvalverwerking

Samenvatting Green Deal 006

De branchevereniging Breken en Sorteren is een vereniging van recyclingbedrijven. De vereniging bestaat uit puinbrekers en sorteerbedrijven die samen meer dan 70% van het Nederlandse bouw-, renovatie- en sloopafval en droog bedrijfsafval opwerken tot waardevolle grondstoffen.

Resultaat

De Green Deal Breken en Sorteren wilde een studie uitvoeren naar de economische effecten van recycling en een project initiƫren om sorteerafval te verwerken in een vergassingsinstallatie. Centrale vraag bij de MKBA-studie Recycling was: Wat zijn de voornaamste economische effecten van een toename van recycling in Nederland? Op deze vraag is geen duidelijk antwoord gekomen, behalve dat recycling positief is voor de Nederlandse economie. Baetsen Recycling en de TU Eindhoven wilden daarnaast een project realiseren waarbij sorteerresidu wordt verwerkt in vergassingsinstallatie met hoog E-rendement. De warmte zou geleverd worden aan een nieuw te bouwen wijk in Veldhoven. Door het lagere bouwtempo was het financieel niet haalbaar om de woningen te voorzien van warmte uit de vergassingsinstallatie.

Downloads