Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

EPK Pilot

Samenvatting Green Deal 179

De Energie Prestatie Keuring (EPK) is een nog te ontwikkelen instrument (van een private partij) dat als doel heeft om energiebesparing te stimuleren in de industriesector bij instellingen en bij vastgoedeigenaren. Daarnaast kan een EPK de toetsing en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer vereenvoudigen.De negen pilot projecten van de Green Deal EPK Pilot gaan onderzoeken of de gekozen EPK-aanpak inderdaad het bedrijfsleven stimuleert en het toezicht vereenvoudigt.

Beoogd resultaat

Het doel van de EPK pilot is het leveren van een praktisch advies aan de Borgingscommissie van het Energieakkoord over de toegevoegde waarde van de EPK als instrument. De projecten zullen duidelijkheid geven over welke vorm een mogelijke EPK kan krijgen én hoe de kwaliteit en toetsmomenten geborgd kunnen worden.

Downloads