Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Friese Waterketen

Samenvatting

Het doel van dit initiatief is een grootschalige verduurzaming in de waterketen in Fryslân door bestaande en nieuwe watertechnologieën breed toe te passen. Het Fries Bestuursakkoord Waterketen bevordert samenwerking en innovatie in de waterketen. De partners, de 27 Friese gemeenten, Wetterskip Fryslân, Vitens en de provincie, willen optreden als ‘launching customer’ van technieken die in Noord-Nederland zijn ontwikkeld.

Beoogde resultaten

Toepassing van de technieken resulteert in:

  • vermindering van water- en energiegebruik door de genoemde organisaties en burgers
  • hergebruik van afvalwater (terugwinning van energie, grondstoffen en nutriënten)
  • grootschalig gebruik van regenwater
  • veiliger en schoner oppervlaktewater

De innovaties worden door brede toepassing op praktijkschaal zichtbaar. Dit genereert publiciteit die het vermarkten van de innovaties kan stimuleren. Watergerelateerde bedrijven in Noord-Nederland kunnen daarvan profiteren. Potentiële afnemers van de innovaties zijn: woningcorporaties, bouwbedrijven, overheden en ziekenhuizen.

Downloads