Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden

Samenvatting Green Deal 189

Vanaf 2016 is het gebruik van bestrijdingsmiddelen op een harde ondergrond buiten de landbouw niet meer toegestaan. Eind 2017 wordt dit verbod uitgebreid naar onverharde terreinen buiten de landbouw, maar sportvelden worden daarvoor uitgezonderd omdat de veiligheid op sportvelden gewaarborgd moet blijven.

Deelnemers streven naar een beheer van sportvelden zonder of met minimale inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Om dat te bereiken starten zij met het in kaart brengen van de sportterreinen die beheerd worden zonder bestrijdingsmiddelen. Vervolgens zullen zij analyseren welke goede voorbeelden er zijn om als best practice te dienen én welke knelpunten er zijn. Partijen stellen samen een innovatieagenda vast met als doel chemievrije oplossingen te creëren voor sportvelden.

Beoogd resultaat

Partijen willen bereiken dat in 2020 geen gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt op sportvelden, behalve in die situaties wanneer dat strikt noodzakelijk is. Dat er concrete voorstellen worden gedaan voor situaties waarin het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (vooralsnog) noodzakelijk is. En, dat er in resterende situaties alleen gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico worden ingezet.

Downloads