Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Gemeente Amsterdam

Samenvatting Green Deal 046

De Gemeente Amsterdam maakt zich sterk voor energiebesparing en/of verduurzaming. Diverse projecten zijn hiervoor aangedragen.

 • Vergroening van de ICT-sector
 • Versnellen van de aanleg stadswarmtenet ‘Kleine Ring’, uitbreiding en flexibilisering van warmtenetten
 • Klimaatneutraal bouwen in 2015
 • Amsterdam Smart City; een bestaand open platform voor proces en productinnovatie schaalt op naar de metropoolregio Amsterdam
 • Fonds voor Klimaat en Energie, een bestaand revolverend fonds zoekt samenwerking met andere fondsen en partijen voor massa en meerwaarde
 • Green Finance Lab realiseren, waarbij experts gezamenlijk zoeken naar financieringsmechanismen voor urgente uitdagingen op de duurzaamheidsagenda
 • Woningisolatie, aanpak, een gezamenlijk zoeken naar mogelijkheden voor gezamenlijk initiatief om woningisolatie te stimuleren
 • Projecten gericht op hernieuwbare energie
 • Tijdelijk Wind, gericht op tijdelijke inzet van test windmolens bij toekomstige woon-werkgebieden.

Realisatie van windmolens op locaties die tijdelijk voor dit doel beschikbaar zijn.

Beoogde resultaten

 • 40% CO2-reductie in 2025 ten opzichte van 1990
 • Vergroening ICT-sector, Green Data Port
 • Aansluiting 4.000 woningequivalenten op warmtenet, 50-80% CO2 -reductie per woningaansluiting
 • In twee jaar aantal laadpunten elektrisch vervoer uitbreiden naar 1.000
 • Windenergie op tijdelijke locaties
 • Klimaatneutraal bouwen vanaf 2015: 23.900 woningen van 2015-2020
 • Investeringsfonds Klimaat en Energie
 • Green Finance Lab

Downloads