Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Geo Power Oudcamp e.a.

Samenvatting Green Deal 017

Dit is een Green Deal in het kader van ‘Kas als Energiebron’, waarin Productschap Tuinbouw, LTO Glaskracht Nederland en het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie samenwerken aan een klimaatneutrale glastuinbouw. Het gaat om twee projecten met diepe aardwarmte (3500-4000 m).

Beoogd resultaat

  • Toepassen diepe aardwarmte door Geo Power Oudcamp; dit is een cluster van 8 glastuinbouwbedrijven. Daarmee wordt jaarlijks 20 miljoen m3 gas bespaard en het levert 36 kton CO2-reductie op;
  • Toepassen diepe aardwarmte door het bedrijventerrein Flora Holland, 120 ha glastuinbouw en in een nieuwbouwwijk. Dit bespaart jaarlijks 12 miljoen m3 gas en brengt een reductie van 22 kton CO2;
  • Kennis en ervaring worden actief gedeeld.

Downloads