Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Grassen en Gewassen

Samenvatting Green Deal 160

Het doel van deze Green Deal is het ontwikkelen van business cases en marktopbouw van biobased producten, met als basismateriaal grassen en gewassen.

Hierbij past het samenwerkingsverband verschillende componenten van grassen en gewassen zo hoogwaardig mogelijk toe. Ook werken de partijen voortdurend aan het verder optimaliseren van ketens van bron tot product. Als de businesscases rendabel zijn implementeren de partijen deze nog binnen de looptijd van de Green Deal.

Om bovengenoemd doel te bereiken, ontplooien de partijen activiteiten in verschillende pijlers. In deze pijlers werkt een aantal partijen samen aan het ontwikkelen van rendabele businesscases. De partijen vormen daarbij eerst een basisketen op basis van bestaande technieken. Daarna gaan de deelnemers samen aan de slag om hoogwaardige componenten toe te voegen aan de keten, zodat de businesscase in waarde toeneemt. Tegelijkertijd valoriseren ze daarmee beschikbare kennis. Bij elke pijler sluiten relevante kennispartners aan, zoals het Biobased Expocenter binnen Schiphol Trade Park met samenwerkingspartner Wageningen UR, de Miscanthusgroep en het domein Agri van Hogeschool INHolland. Op een centraal niveau delen de partijen hun kennis uit de pijlers om de onderlinge synergie te bevorderen en ze bewaken de voortgang.

Beoogde resultaten

Het ontwikkelen en (indien rendabel) in de praktijk opstarten en implementeren van business cases rondom biobased producten en materialen, met als basisgrondstof grassen en gewassen. Pijlers:

  1. Vlas: verwerking van vlas tot lijnolie (voor verf ) en zo mogelijk verwaarden van de halmen via vezels voor bijvoorbeeld bouwmaterialen;
  2. Straatmeubilair: de ontwikkeling van biobased straatmeubilair van biocomposiet en afvalhout, onder meer het maken van een promotioneel ‘Amsterdammertje’ van biokunststof en het doen van een pilot met biobased straatmeubilair op Schiphol en het Schiphol Trade Park;
  3. Hennep: verwerking tot diverse materialen o.a. voor toepassing in straatmeubilair (pijler 2);
  4. Bermgras: verwerking tot hoogwaardige producten zoals karton;
  5. Bamboe: toepassing in diverse producten zoals in de bouw;
  6. Ontwikkeling draagvlak voor de Biobased Economy in de Metropoolregio Amsterdam via communicatie en pilotfaciliteiten.

Meer weten?

Amsterdam Economic Board

Downloads