Green Deal 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur

Samenvatting Green Deal 193

Om de biodiversiteit te bevorderen willen gemeenten 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur creëren. Dat kan in parken, plantsoenen, maar ook op braakliggende terreinen. Door natuurlijk groen naar de stad te halen en het gebruik van inheemse plantensoorten te bevorderen, verbetert bovendien de kwaliteit van stedelijke natuur. Daarnaast kan natuur in een stedelijke omgeving water bufferen, hittestress voorkomen en de luchtvervuiling verminderen. Partijen willen meer kennis en ervaring opdoen met stedelijke natuur. Daarom kijkt men zowel op bestuurlijk niveau als bij de opleidingen naar de mogelijkheden. De hoveniersopleidingen zullen bijvoorbeeld meer aandacht besteden aan de wijze waarop groen wordt aangelegd en onderhouden met het oog op de biodiversiteit. Om inzicht te krijgen in de waarde van het nieuwe groen wordt de TEEB-tool (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) ingezet.

Resultaten

Partijen willen 1.000 hectare nieuwe stedelijke natuur realiseren waarbij de biodiversiteit aantoonbaar toeneemt. Om dat te bereiken zullen partijen: - praktische handvatten leveren voor overheden en bedrijven; - zich gezamenlijk en afzonderlijk inzetten om stedelijke natuur te bevorderen.

Website

www.nieuwestedelijkenatuur.nl

Downloads