Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Green Deal Autodelen II

In de toekomst hangt onze mobiliteit mogelijk steeds minder af van particulier autobezit. De deeleconomie speelt hier een grote rol in. Die moet niet alleen voor verduurzaming van het vervoer zorgen, maar ook voor een grote betrouwbaarheid. Een burger moet altijd toegang hebben tot een vervoersmiddel.

In de Green Deal Autodelen I hebben 42 partners gewerkt aan verdere ontwikkeling van autodelen. Het streefaantal van 100.000 deelauto’s bleek te ambitieus. Wel is het aantal deelauto’s fors gegroeid. Echter, groei van het aantal deelauto’s alleen is niet voldoende, ook groei van het aantal gebruikers is nodig.

In Green Deal Autodelen II haken partijen aan bij het Klimaatakkoord. Minder auto’s en minder autogebruik betekent minder CO2-uitstoot en betere luchtkwaliteit. Hiervoor is nodig dat mensen hun gedrag aanpassen. Een sectorbrede aanpak blijkt hierbij noodzakelijk. Autodelen wordt bekender door een gezamenlijke afstemming en het versterken van acties.

Partijen willen:

  • dat bedrijven, overheden en burgers maximaal gaan gebruikmaken van de mogelijkheden van autodelen.
  • dat het netwerk groeit tot 100.000 deelauto’s in 2021 en een populatie van 700.000 gebruikers van deelauto’s.
  • dat het aantal parkeerplaatsen vermindert waardoor in de steden meer ruimte vrijkomt voor groen en recreatie.

De Green Deal kan een CO2-reductie opleveren van 8 tot 13% per autodeler.

Resultaten Green Deal

De Green Deal Autodelen II is eind 2021 afgerond. In deze Green Deal hebben 54 partners, variërend van overheden en autodeel-aanbieders tot brancheorganisaties, samengewerkt om de mobiliteitsbehoefte van meer bedrijven, burgers en overheden in te vullen op een manier die maximaal gebruikmaakt van de mogelijkheden die autodeelconcepten bieden. Het aanbod is gegroeid tot 87.825 deelauto’s en het aantal gebruikers van deelauto’s is gegroeid tot 971.000 (cijfers per maart 2021).

De resultaten zijn hieronder beschreven in de Evaluatie Green Deal Autodelen II.

Downloads