Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Groen Bouwen

Samenvatting 153

De bouwsector heeft een voorzichtige start gemaakt met de overgang van het gebruik van fossiele brandstoffen naar het biobased materialen. De bouw vertegenwoordigt tot 40% van het totale materiaalgebruik in de maatschappij en is daarmee een belangrijke sector om de transitie tot stand te brengen. Groen Bouwen vraagt om een integrale visie, om innovatie en daarmee om een nieuwe aanpak. Alleen dan kan Groen Bouwen met succes in de huidige bouw worden geïmplementeerd en daarmee een bijdrage leveren aan de noodzakelijke transitie naar een biobased economy. De ondertekenaars van de Green Deal streven ernaar om in 2020 het aandeel van groene bouwmaterialen in de bouwsector aanzienlijk te vergroten.

Resultaat

Het gezamenlijke doel van deze Green Deal was om de ontwikkeling en het gebruik van groene bouwmaterialen en groene bouwtechnieken verder te stimuleren. En daarnaast het ontwikkelen en het vergroten van de afzetmarkt voor deze bouwmaterialen en technieken. De partijen stelden zich tot doel om in 2015 een gedeelde visie geformuleerd te hebben hoe in 2020 het marktaandeel van groene bouwmaterialen binnen alle bouwmaterialen aanzienlijk vergroot kon worden. Om de visie te verwezenlijken is er een website gekomen: www.groenebouwmaterialen.nl. Daarnaast werd binnen deze Green Deal veel kennis gedeeld over wijken en projecten die gerealiseerd zijn.

Website

Groene bouwmaterialen

Downloads