Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Groen Gas

Samenvatting Green Deal 033

Groen gas – gas opgewekt uit hernieuwbare of duurzame bronnen – draagt op kosteneffectieve wijze bij aan het realiseren van de doelstellingen voor duurzame energie in 2020. Nederlandse bedrijven hebben een sterke positie op de internationale gasmarkt en kunnen deze positie onder meer uitbouwen door een toenemend aandeel Groen gas in portfolio te nemen. Groen gas draagt bij aan het rijksbeleid om Nederland te positioneren als de Gasrotonde van (Noordwest-) Europa. Groen gas is een belangrijke schakel in de totstandkoming van een biobased economy. Om de groengasketen verder te ontwikkelen zijn aan de aanbodkant extra inspanningen nodig, moet er een continue marktvraag naar groen gas zijn en moet de infrastructuur de aangeboden hoeveelheden kunnen verwerken. Stichting Groen Gas Nederland is een tijdelijke projectorganisatie waarin marktpartijen breed vertegenwoordigd zijn. Het is een landelijk werkende organisatie die alle ervaringskennis op het gebied van groen gas bundelt en vervolgens doelgroepgericht verspreidt. Zij zet zich in voor het versnellen van het daadwerkelijk in productie komen van installaties en realisatie van projecten.

Doel

Ontwikkeling van de groengasketen en vertienvoudiging productie groen gas in 2014.

Resultaat

Door deze Green Deal werken duurzame koplopers in de industrie, de hernieuwbaar-gassector, kennisinstituten én de overheid samen aan de ontwikkeling van een biobased economie en de vergroting van de bijdrage van hernieuwbaar gas in de energiemix. Kenmerkend voor de toepassing van biomassa in deze Green Deal is ‘meervoudige verwaarding’. Met behulp van nieuwe, schaalbare omzettingstechnieken als bioraffinage en vergassing kan biomassa zowel duurzame grondstoffen als bio-energie (hernieuwbaar gas) opleveren. De Stichting Groen Gas Nederland vertegenwoordigt inmiddels 125 bedrijven en organisaties in de biogasbranche.

Routekaart Groen Gas

Meer informatie vind u op pagina Routekaart Groen Gras.

Downloads