Grondstoffen Waterschappen

Samenvatting 174

De Green Deal-samenwerking tussen de Unie van Waterschappen, STOWA en de Rijksoverheid staat in het teken van hoogwaardige ontwikkeling van kennis en terugwinning van bruikbare stoffen. Rioolwater bevat veel grondstoffen die bruikbaar zijn voor bijvoorbeeld het produceren van papier, kunstmest en groeimiddelen voor de tuinbouwsector. De waterschappen richten zich met name op de terugwinning van fosfaat, cellulose, alginaat en de productie van CO2 en bioplastic.

De winning van alginaat is een proces dat nog niet erg bekend is. al werken twee of drie rioolwaterinstallaties al volgens het Nereda-principe. Alginaat is een zeer bruikbare grondstof en kent toepassingen in bijvoorbeeld hydrofiel verband, ter verbetering van papier, als verdikkingsmiddel voor inkt en draagt bij aan de uitharding van beton. Het Nereda-procedé zorgt ervoor dat bacteriën afvalstoffen opnemen. Doordat de bacteriën samenklonteren en korrels vormen, zinken ze naar de bodem van een reactor. Vervolgens wordt uit korrelslib alginaat gewonnen. Partijen willen de kennisuitwisseling tussen waterschappen bevorderen, juridische obstakels wegnemen en de weg naar de toekomst voor hoogwaardige technologieën verbeteren. Afzetroutes voor de nieuwe grondstoffen zullen verkend worden en ook onderwijs is een aandachtspunt. Omdat de status van sommige afvalstoffen aangepast moet worden in grondstoffen, kan de samenwerking leiden tot een aanpassing in de wetgeving. Daar spant het Rijk zich voor in.

Beoogde resultaten

Op basis van opgedane ervaringen willen partijen:

  • de (terug)winning van grondstoffen uit rioolwater stimuleren, versnellen en opschalen;
  • pilot- en demonstratieprojecten realiseren;
  • zich in eerste instantie richten op de productie en levering van fosfaat, cellulose, bioplastics, alginaat en CO2.

Downloads