Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Harvestagg in Noord-Nederland

Samenvatting

Doel van deze Green Deal is het realiseren van een eerste grootschalige productielocatie in Noord Nederland van het innovatieve HarvestaGG concept. In de gemeente Vlagtwedde wordt daartoe door HarvestaGG een Green Goods Farm gerealiseerd, waarin op jaarbasis circa 150.000 ton plantaardige biomassa door cascadering wordt verwerkt tot bouwstenen voor bioplastics, voedingsstoffen, organische meststoffen en groen gas (bio-LNG).

Voor de benodigde biomassa worden agrariërs in de Veenkoloniën betrokken. Zij verbouwen het gras als wisselteelt op de akkerbouwgronden. Behalve de overheid en producerende partijen zijn ook afnemers bij de Green Deal betrokken.

Resultaat

De Green Deal is zonder resultaten beëindigd.

Website

Harvestagg

Downloads