Header menu

naar homepage Dienst ICT Uitvoering Ministerie van Economische Zaken

Icoonproject Landgoed Schöndeln

Samenvatting Green Deal 138

Het doel van deze Green Deal is een impuls geven aan economie en ecologie (natuur). Hiervoor wordt een multifunctioneel landgoed gerealiseerd, dat aan een breed publiek toont hoe op een natuurlijke wijze vlees wordt geproduceerd, verwerkt en bereid. Denk bijvoorbeeld aan een ambachtelijke slagerij, een kookstudio, educatieruimte, verblijfsrecreatie en zorg. Naast deze economische kern is er veel ruimte voor natuur en recreatie, passend binnen het huidige landschap. De natuurgebieden worden duurzaam ingericht en in stand gehouden.

Beoogd resultaat

De Green Deal eindigt 3 jaar na ondertekening ervan. Na afloop is bovengenoemd multifunctioneel landgoed gerealiseerd.

Website

Recreatie & Ruimte

Downloads